TEME
Supernovatravel 486x60 M1
Filiptravel2016Baner468x60

FIZIČKA KULTURA 1994

fk1994nas2

FIZIČKA KULTURA  br. 1  1994.

Naučni časopis Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Beogradu


Stručni članci na temu zimskih sportova:


 - Dušan Matić : Komparativna analiza motivacije žena i muškaraca za zimovanje

Sažetak:
Posebno konstruisani upitnik M3-1 sa skalama Likertovog tipa, primenjen je kod 138 odraslih žena i 188 muškaraca, tokom njihovog zimovanja na planini Kopaonik. Statistički značajne razlike između žena i muškaraca uočene su kod manifestnih motivacionih varijabli koje pokazuju da muškarci imaju pozitivniji stav prema fizičkoj aktivnosti i veću spremnost da se odgovori na izazove situacija na snegu. Osim toga, kod žena je izraženiji strah od povreda. Odvojenom faktorskom analizom odgovora po subuzorcima dobijeno je po osam faktora koji objašnjavaju preko 50% ukupne varijanse. Pet faktora je zajedničko, ali sa različitim intenzitetom ukupne varijanse, a po tri faktora su specifična. Kod žena je najizraženiji faktor RASPOLOŽENJE, a kod muškaraca RADOST U NAPORU (po 19,6% ukupne varijanse).

 

 

 

 

 IZIČKA KULTURA  br. 2  1994.

Naučni časopis Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Beogradu


Stručni članci na temu zimskih sportova:


 - Dušan Matić : Psihofizička priprema za zimovanje

Izvor: weblibrary.apeiron-uni.eu

--------------------

Psihofizička priprema za zimovanje

Mitić Dušan
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak:
Na osnovu anketiranja 326 gostiju Kopaonika i 218 studenata Fakulteta fizičke kulture na redovnoj nastavi skijanja, analizirane pripreme za zimovanje (bavljenje rekreacijom u mestu stanovanja, psihofizičke pripreme) i ponašanje tokom boravka na planini (zagrevanje za svakodnevne aktivnosti na zimovanju i njihov obim, pauze, san, pojavljivanje straha i skijanje van utabanih staza. Dobijeni nalazi pokazuju da se skijaši pretežno ne pripremaju za ovu aktivnost, što povećava faktore rizika od povređivanja (49,1% se ne zagreva pre skijanja, a čak 65% nema kondicionu pripremu za zimovanje).

Ključne reči:
zimovanje; psihofizičke pripreme; zagrevanje; skijanje; turisti; studenti FK; polne razlike

 

Niko nije komentarisao ovu stranu.

Pošaljite svoj komentar


FIZIČKA KULTURA 2014

fk2014 1

FIZIČKA KULTURA  br. 1  2014. Naučni časopis iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Beogradu Stručni članci na temu...

FIZIČKA KULTURA 2010

fiyickakulturacasopisdifbgd64

FIZIČKA KULTURA  br. 1  2010. Naučni časopis Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Beogradu Stručni članci na temu zimskih sportova:  - Robert Ropret : *Primena...

FIZIČKA KULTURA 2009

fk63300x200

FIZIČKA KULTURA časopis za teoriju i praksu,  vol.63,  br. 2  2009.   Stručni članak:*  Uloga škole skijanja u procesu socijalizacije dece predškolskog uzrasta* Autori:  *Mladenović...

FIZIČKA KULTURA 1995

fk1995nas

FIZIČKA KULTURA  br. 1  1995. Naučni časopis Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Beogradu Stručni članci na temu zimskih sportova:  - Mihajlo Branković : *Planina...

FIZIČKA KULTURA 1992

fk1992nas

FIZIČKA KULTURA  br. 1  1992. Naučni časopis Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Beogradu Stručni članci na temu zimskih sportova:  - Božo Bokan : *Završene...

FIZIČKA KULTURA 1991

fk1991nas

FIZIČKA KULTURA  br. 1-2  1991. Naučni časopis Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Beogradu Od 1991 godine izdavač časopisa je Fakultet fizičke kulture u Beogradu....

FIZIČKA KULTURA 1988

7975velika

FIZIČKA KULTURA  br. 1-2  1988. Časopis republičke zajednice fizičke kulture Stručni članci na temu zimskih sportova:  - Ratko Katić, Ivan Zelkić i Nebojša...

FIZIČKA KULTURA 1986

fk1986nas

FIZIČKA KULTURA  br. 1  1986. Časopis republičke zajednice fizičke kulture Stručni članci na temu zimskih sportova:  - Vladimir Ivančević : *Uporedna analiza osnovnih...

FIZIČKA KULTURA 1985

fk1985nas2

FIZIČKA KULTURA  br. 3  1985. Časopis republičke zajednice fizičke kulture Stručni članci na temu zimskih sportova:  - Miloš Kukolj : *O fizičkoj pripremi...

FIZIČKA KULTURA 1984

fk1984nas

FIZIČKA KULTURA  br. 2  1984. Časopis republičke zajednice fizičke kulture Stručni članci na temu zimskih sportova:  - Živojin Živanović i Dušan Matić :...

FIZIČKA KULTURA 1981

fk1981nas

FIZIČKA KULTURA  br. 1  1981. Časopis republičke zajednice fizičke kulture Stručni članci na temu zimskih sportova:  - dr Jovan Jankelić : *Tehnika padova...

FIZIČKA KULTURA 1978

fk1978nas

FIZIČKA KULTURA  br. 3  1978. Časopis republičke zajednice fizičke kulture   Stručni članci na temu zimskih sportova:  - Bora Mihajlovski - *Osvrt na istorijski...

FIZIČKA KULTURA 1977

fizickakultura19771nas

FIZIČKA KULTURA  br. 1  1977. Časopis republičke zajednice fizičke kulture JUBILEJ: 30 GODINA ČASOPISA Stručni članci na temu zimskih sportova:  - *nema* Izvor: weblibrary.apeiron-uni.eu

FIZIČKA KULTURA 1976

7949velika2

FIZIČKA KULTURA  br. 1  1976. Časopis republičke zajednice fizičke kulture JUBILEJ: 30 GODINA ČASOPISA Stručni članci na temu zimskih sportova:  - Božidar Ilić :...

FIZIČKA KULTURA 1974

7948velika

FIZIČKA KULTURA  br. 2  1974. Časopis republičke zajednice fizičke kulture   Stručni članci na temu zimskih sportova:  - V. Kundrat : *Biomehanički elementi okreta...

FIZIČKA KULTURA 1971

1971fk1 20001AAresize

  FIZIČKA KULTURA  br. 1-2  1971. Časopis saveza društva pedagoga fizičke kulture Jugoslavije JUBILEJ: 25 GODINA IZLAŽENJA ČASOPISA - 1947 - 1971 Stručni članci na...

FIZIČKA KULTURA 1968

1968fk1 20001AAresize

FIZIČKA KULTURA  br. 1-2  1968. Časopis saveza društva pedagoga fizičke kulture Jugoslavije   Stručni članci na temu zimskih sportova:  - Leon Lukman : *Promena pravca...

FIZIČKA KULTURA 1967

1967fk1 20001AAresize

FIZIČKA KULTURA časopis za teoriju i praksu br. 1-2  1967. JUBILARNI BROJ: 20 GODINA IZLAŽENJA ČASOPISA - 1947 - 1967 Stručni članci na...

FIZIČKA KULTURA 1965

1965fk1 20001AAresize

FIZIČKA KULTURA časopis za teoriju i praksu br. 1-2  1965. Stručni članci na temu zimskih sportova:  - Branislav žarković : *Zimski školski raspust...

FIZIČKA KULTURA 1964

1964fk9 1001

  FIZIČKA KULTURA časopis za teoriju i praksu br. 9-10  1964. Izdaje: Savez društava nastavnika fizičkog vaspitanja Jugoslavije Stručni članci na temu zimskih sportova:  - Gradimir...

FIZIČKA KULTURA 1956

1956fkIIpol0001AA640

  FIZIČKA KULTURA časopis za teoriju i praksu II polugođe  1956.   Stručni članci na temu zimskih sportova:  - Jože Ropret : *Prilog tehnici...

FIZIČKA KULTURA 1954

1954fk9 100001AA300

FIZIČKA KULTURA časopis za teoriju i praksu br. 9-10  1954. Stručni članci na temu zimskih sportova:  - Miloš Milošević - Brevinac : *Selo...

FIZIČKA KULTURA 1953

1953fk9 100001AA300

FIZIČKA KULTURA časopis za teoriju i praksu br. 9-10  1953.   Stručni članci na temu zimskih sportova:  - M. Nišavić : *O uslovima i...

FIZIČKA KULTURA 1952

01952fk1 20001300

FIZIČKA KULTURA časopis za teoriju i praksu br. 1-2  1952. Stručni članci i referati na temu zimskih sportova:  - Janša J. : *Pregled...